Dergi Hakkında Dergi Kurulları

Dergi Kurulları

Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- serdar.ozturk@hbv.edu.tr

Editör

Dr. Işkın Özbulduk Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- iskin.ozbulduk@hbv.edu.tr

Yayın Koordinatörü

Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- esra.gungor@hbv.edu.tr

Yönetici Editör/ Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Dilar Diken Yücel, İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Malatya, Türkiye- dilar.dikenyucel@inonu.edu.tr

Dr. Fırat Osmanoğulları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- firatosmanogullari@gmail.com

Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- esra.gungor@hbv.edu.tr

Arş. Gör. Aysu Uğur Balcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- aysu.ugur@hbv.edu.tr

Arş. Gör. Aslı Şahinkaya Ermiş, Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- asahinkaya@baskent.edu.tr

Arş. Gör. Gülşah Erdoğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Niğde, Türkiye- gulsaherdogan@ohu.edu.tr

Mert Can Arık, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- mertarik1@gmail.com

Kitap İnceleme Editörü

Suna Can Özbulduk, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye- sunacanozbulduk@gmail.com

Yabancı Dil Editörü

Öğr. Gör. Dr. Erdinç Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Gaziantep, Türkiye- eyilmaz@gantep.edu.tr

Dervish Waseem, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

 

Türkçe Dil Editörü/ Turkish Language Editor

Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye- esra.gungor@hbv.edu.tr

 

Sekreterya

Ece Yirmibeş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- eceyirmibes@gmail.com

Dergi Yayın Kurulu

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye- serdar.ozturk@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Thomas E. Wartenberg, Mount Holyoke College, MA, USA- twartenb@mtholyoke.edu

Prof. Dr. Patricia Pisters, University of Amsterdam, Media and Film Studies, Faculty of Humanities, Departement Mediastudies, Amsterdam, Holland- p.p.r.w.pisters@uva.nl

Prof. Adrian Martin, Monash University, Film and Television Studies, Monash, Australia- adrian.martin@monash.edu

Prof. Benjamin Thomas - En Études Cinématographiques, Faculté des Arts, Université de Strasbourg, Strasbourg, France benjamin.thomas@unistra.fr

Senior Lecturer of Philosophy, Gary Zabel, University of Massachusetts, College of Liberal Arts, Boston, USA- gary.zabel@umb.edu

Assoc. Prof. Anna Stavrakopoulou, Aristotle University of Thessaloniki, The School of Drama, Faculty of Fine Arts, Thessaloniki, Greece- stavrak@thea.auth.gr

Assoc. Prof. Evangelos D. Protopapadakis, National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Philosophy, Athens, Greece- eprotopa@philosophy.uoa.gr

Dr. Tarja Laine, University of Amsterdam, Media Studies, Amsterdam, Holland- t.laine@uva.nl

Prof. Dr. Aynur Kerimova, Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan- aynurimamverdiyeva@gmail.com

Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Antalya, Türkiye- ucarilbuga@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Adana, Türkiye- nergec@cu.edu.tr

Doç. Dr. Hakan Erkılıç, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Mersin, Türkiye- ehakan@mersin.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan Uğur, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye- gokhanu@beykent.edu.tr

 

Bilim, Sanat ve Danışma Kurulu

Dr. Tal. S. SHAMİR, Yönetmen ve yazar, New York, USA, tal.shamir.films@gmail.com

Yönetmen, Pelin Esmer, Türkiye- http://pelinesmer.com, info@sinefilm.com

Yönetmen, Ümit Ünal, Türkiye- asyadada@gmail.com

Yönetmen, Tayfun Pirselimoğlu, Türkiye- http://www.tayfunpirselimoglu.com, vildan.ersen@gmail.com

Yönetmen, Belma Baş, Türkiye- belmbas@gmail.com

Yönetmen, Kıvanç Sezer, Türkiye- kivancsezer3@yahoo.com

Yönetmen, Emre Yeksan, Türkiye- yeksan@gmail.com

Yönetmen, Belmin Söylemez, Türkiye- http://www.belminsoylemez.com

Thomas E. Wartenberg, Mount Holyoke College, MA, USA- twartenb@mtholyoke.edu

Professor Patricia Pisters, University of Amsterdam, Media and Film Studies, Faculty of Humanities, Departement Mediastudies, Amsterdam, Holland- p.p.r.w.pisters@uva.nl

Senior Lecturer of Philosophy, Gary Zabel, University of Massachusetts, College of Liberal Arts, Boston, USA- gary.zabel@umb.edu

Dr. Tarja Laine, University of Amsterdam, Media Studies, Amsterdam, Holland- t.laine@uva.nl

Prof. Benjamin Thomas, En Études Cinématographiques, Faculté des Arts, Université de Strasbourg, Strasbourg, France- benjamin.thomas@unistra.fr

Prof. Dr. G. Deniz Bayrakdar, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye- denizb@khas.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder Çakır, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye- mukadder.cakir@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Meral Serarslan, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Konya, Türkiye- mserarslan@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. M. Sezai Türk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- sezai.turk@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- gulcan.seckin@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Konya, Türkiye- aytekcan@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ordu, Türkiye- mehmet.yilmaz@odu.edu.tr

Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Antalya, Türkiye- ucarilbuga@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Özcan Yağcı, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye- oyagci@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Süreyya Çakır, Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye- sureyya.cakir@okan.edu.tr

Doç. Dr. Dilek Tunalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, Türkiye- dilek.tunali@deu.edu.tr

Doç. Dr. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- bsimsek03@gmail.com

Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- gdepeli@gmail.com

Doç. Dr. Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye- rgyaktil@anadolu.edu.tr

Doç. Dr. Seda Arıkan, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Elazığ, Türkiye- sarikan@firat.edu.tr

Doç. Dr. Esra İlkay İşler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- esra.isler@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Aydın Çam, Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Adana, Türkiye- acam@cu.edu.tr

Doç. Dr. Emek Çaylı, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye- emekcayli@gmail.com

Doç. Dr. Engin Ümer, Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ordu, Türkiye- enginumer@odu.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Oktan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Samsun, Türkiye- ahmet.oktan@omu.edu.tr

Doç. Dr. Selçuk Ulutaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Nevşehir, Türkiye- selcukulutas@nevsehir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi, Tülay Çelik, Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sakarya, Türkiye- tcelik@sakarya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Canan Uluyağcı, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye- culuyagc@anadolu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sarper Bütev, Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kastamonu, Türkiye- sbutev@kastamonu.edu.tr

Ögr. Görevlisi İren Dicle Aytaç, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kocaeli, Türkiye- irenaytac@gmail.com

Öğr. Gör. Dr. M. Özer Özkantar, Gaziantep Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türkiye- ozerozkantar@gmail.com

Exit mobile version