Dergi Hakkında Hakemlik Hakkında

Hakemlik Hakkında

Hakem Değerlendirme Politikası

Dergiye gönderilen daha önce yayımlanmamış, bir programa dâhil edilmemiş veya başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme sürecine girmemiş bilimsel yazılar kabul edilerek, değerlendirme sürecine alınır. Yazarların, yazıları ile birlikte Turnitin veya iThenticate yazılımı kullanılarak, intihal için taranmış ve çalışmalarının %20 benzerlik oranın altında olduğunu gösterir intihal raporunu sunmaları gerekmektedir. Bu aşamadan geçen yazılar, öncelikli olarak baş editör tarafından ön değerlendirme sürecine alınır. Baş editör, bir yazıyı ön inceleme aşamasında değerlendirmeye alıp almama konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Ön inceleme aşamasını tamamlayan yazılar, baş editör tarafından çift taraflı kör hakemlik politikası ile uyumlu olarak en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

Baş editör, bir yazıyı ön inceleme aşamasında değerlendirmeye alıp almama konusunda karar verme yetkisine sahiptir.
Baş editör, değerlendirmeye alınacak yazılar için yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez.
Baş editör ve editörler; çift taraflı kör hakemlik politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikâyetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen sorulara ilişkin açıklayıcı bilgiler vermekle yükümlüdür.

Hakemler, değerlendirilen yazı ile ilgili tüm bilgiler saklı tutulmalıdır. Farklı mecralarda söz konusu yazılarla ilgili beyan, bilgi, müzakere yapılmamalıdır.
Hakemlik sürecini içeren belgeler dergi editöryal ekibi dışında paylaşılmamalıdır.
Hakemler, değerlendirme süreçlerini adil yürütülmelidir. Tarafsızlık ilkesine uyulmalıdır.
Hakemler yazıları verilen süre zarfında değerlendirmeli, süre aşımı yaparak yazının sürecini aksatmamalıdır.
Hakemler, yazılar ile ilgili editörle iş birliği içinde olmalıdır. Uygun gördüğü uyarı ve ek bilgileri editöre aktarmalıdır.
Hakemler, değerlendirme raporlarında kırıcı, aşağılayıcı ifadelere yer vermemelidir. Yazardan talep edilen düzeltiler açık bir şekilde ifade edilmelidir
Hakemler, değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

Hakem Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayınlanan eserler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Dergiye gönderilen yazılar, çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirilmektedir. Baş editör, yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermeme ilkesine uygun şekilde çalışmanın atamalarını gerçekleştirir. Çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sistemine göre en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden, değerlendirme süreçlerini adil yürütülmeleri ve tarafsızlık ilkesine uyulmaları beklenmektedir. Hakemler, değerlendirilen yazı ile ilgili tüm bilgileri saklı tutmalıdır. Farklı mecralarda söz konusu yazılarla ilgili beyan, bilgi, müzakere yapılmamalıdır. Değerlendirme raporlarında kırıcı, aşağılayıcı ifadelere yer vermemelidir. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerden, her iki hakem raporunun olumlu olması durumunda çalışma yayımlanabilir, olumsuz olması durumunda ise çalışma reddedilir. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi durumunda ise üçüncü bir hakeme başvurulur. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışma kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaya ilişkin yazar(lar)dan değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.