SineFilozofi Sempozyum Sempozyum Arşiv 2020 – Sinefilozofi Sempozyumu (Arşiv)

2020 – Sinefilozofi Sempozyumu (Arşiv)


Sempozyum bitti. Yönetmenlerimize, katılımcılara ve izleyicilere teşekkür ederiz. Tekrar Görüşmek Dileğiyle…

Saygılarımızla.


SEMPOZYUM HAKKINDA


COVID-19 tedbirleri gereği, 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Sempozyumun gelenekselleşmiş düzeninden ödün vermeden, yine panellerin ve iki farklı salonda sunumların yer alacağı şekilde yürütülmesi için ekibimiz teknik alt yapı çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Sempozyum Programına ve Katılımcı Dinleyici Formuna, ilerleyen günlerde buradan ulaşılabilir.

SEMPOZYUM HAKKINDA

Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür?  Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?

Günümüz dünyasında kendi başına bir alan, bir disiplin haline gelmeye başlayan sinema felsefesinde son yıllarda bu sorular üzerine geniş bir tartışma bulunmakta. Aslında sinema ve felsefe ilişkisine dair benzer soruları sinemanın ilk yıllarından itibaren görebiliriz. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Görüntü ve ses bloklarından oluşan sinema son yıllarda hem akademi hem de akademi dışı sahada artık giderek felsefe ile iç içe geçmiştir.

2016 yılından itibaren Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan ve yine YouTube kanalıyla video makalelere ve sinema eğitimi etkinliklerine yer verme özelliğiyle ilk ve tek olma özelliğine sahip SineFilozofi Dergisi, sinema felsefesi sempozyum faaliyetleriyle de düşünenleri yine bir araya getiriyor. İlkini 2018’de, ikincisini 2019’da yaptığı Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nun üçüncüsünü bu yıl, 4-6 Aralık 2020 tarihinde yine Akbank Sanat işbirliği ile çevrimiçi gerçekleştiriyor.

Sizleri, 4-6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na bildiri sunan katılımcı veya dinleyici olarak davet ediyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu da, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacındadır. Bu doğrultuda Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren yönetmenlerimizin, yapımcılarımızın, sanatçılarımızın söyleşileri yer alacaktır.

Uluslararası, hakemli, akademik elektronik bir dergi olan Ulakbim-TR Dizin ile uluslararası alan indeksi The Philosopher’s Index ile diğer önemli indeksler, DOAJ, SOBIAD, CEEOL, OVit, ProQuest gibi indekslerde taranan SineFilozofi’nin 3. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenleme amacı, iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda,  SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacaktır.

Sempozyumda akademik bildiriler yanı sıra sinema pratiğinin içerisinde yer alan sanatçılar ile aşağıdaki paneller gerçekleştirilecektir:

Bu yıldan başlayarak sempozyumlarımızda sinemamıza emek veren sanatçıları anma oturumları düzenlenecektir. 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda üzerinde tartışılacak yönetmenimiz Tunç Başaran olacaktır. Oturumda görüntü yönetmeni Aytekin ÇAKMAKÇI, sinema oyuncusu Nur SÜRER, reklam, iletişim danışmanı Pelin ONAT,  Bandırma Üniversitesi Kültür Şube sorumlusu Arda ERÇİN’in katılımlarıyla Tunç Başaran filmleri üzerine söyleşi yapacaklardır.

Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda yapılacak bir diğer panel Türkiye’de Bağımsız Sinemanın Sorunları üzerine olacaktır. Panel yönetmen, oyuncu, senarist, yazar Ercan KESAL moderatörlüğünde yönetmen ve oyuncu Onur SAYLAK, görüntü yönetmeni Feza ÇALDIRAN ve yapımcı Zeynep ATAKAN katılımlarıyla gerçekleşecektir.

Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda bir diğer etkinlik sinemamızın önemli kurgucularından Çiçek Kahraman Ayris Alptekin ve Thomas Balkenhol ile Kurtuluş Özgen‘in moderatörlüğünde Yaratıcı Montaj paneli olacaktır.

Üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılımcı ve dinleyici olmaya davet ediyoruz.

 

4-6 Aralık 2020’de görüşmek dileğiyle!

Prof. Dr. Serdar Öztürk

Sempozyum Düzenleyicisi, SineFilozofi Dergisi Sahibi ve Yayıncısı

 


SEMPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLER


Eklenecektir…


PROGRAM VE ÖNEMLİ TARİHLER


Sempozyum ProgramıKONU BAŞLIKLARI


Sinema Felsefesinde Yaklaşımlar

 • Filozoflar Hakkında Filmler
 • Felsefi Önerileri Somutlaştıran Filmler
 • Film Felsefesine Göre Filmlere Bakmak: Estetik, Teknolojik, Sanatsal Yönler
 • Felsefe Olarak Film: Filmler Düşünür

Sinema Felsefesinde Ontolojik ve Epistemolojik Tartışmalar:

 • İmaja Ontolojik Bakmak
 • İmaj Türleri (Hareket İmaj, Zaman-İmaj, Nöro-İmaj, Kristal-İmaj, Morf-imaj, İtki-İmaj, elektronik imaj, dijital imaj vb.)
 • İmaj ve Düşünce İlişkisi
 • Düşünceyi Optik İmaj ve Sonik İmajlarda Aramak
 • Sinematik İmajlar ile Diğer İmajlar arasındaki farklılık ve benzerlikler
 • Sinema Nedir?
 • Hareket-Zaman Blokları Üzerine ve Hareket-Zaman Blokları ile Düşünmek
 • Zamanı ve Hareketi Filmlerle Birlikte Düşünmek

Sinematik Deneyim

 • Sinema Filmlerinin Alımlanması
 • Nörobilim ve Sinema
 • Beyin Ekran
 • Görme ve Düşünme
 • Seyir Deneyimleri
 • Sinema Mekanları ve Alımlama Deneyimi
 • Dijital Medyada Yeni Seyir Deneyimleri
 • Katarsis, Haz, Eğlence
 • Seyir ve Duygulanım
 • Seyir ve Düşünce
 • Seyir ve Zaman Algısı
 • Sinema, Duygu ve Duygulanım
 • Fiziksel Gerçeklik ve Kurgusal Gerçeklik Paradoksu

Sinema ve Etik

 • Filmlerle Etik Felsefe Üzerine Düşünmek
 • Etik Kavrayışlara Sinemanın Katkısı
 • Filmlerle Etik
 • Filmlerin Ürettiği Etik
 • Filmlerle Adalet Kavramı
 • Filmlerle Suç, Vicdan, Sorumluluk Kavramları Üzerine Düşünmek

Türk Sinemasına Felsefi Düzlemden Bakmak

 • Türk Sinemasında Düşünce
 • Türk Sinemasında Yönetmenler ve Felsefe
 • Filmlerle Türkiye’de Düşünce Sorunları Üzerine Düşünmek
 • Popüler Türk Filmlerinde Felsefe
 • Düşünce Sinemasında Felsefe
 • Komedi Filmlerimizi Mizah Felsefesi Açısından İncelemek
 • Yeşilçam Sineması ve Felsefe
 • Yeni Türk Sineması ve Felsefe

 

Türk Sinemasında Emek Verenlere Saygı Panelleri-1-

 • Tunç Başaran Filmleri Üzerine Düşünmek…
 1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’ndan başlayarak her yıl sinemamızda iz bırakan, fark yaratan yönetmenlerimiz üzerine oturumlar yapmak istiyoruz. 3. Sempozyumda Tunç Başaran filmleri üzerine yazan ya da yazmak isteyen akademisyen, entelektüel ve sanatçıları bekliyoruz. Grup olarak ya da bağımsız olarak başvurulabilir. Özet bildirileri Tunç Başaran filmleri üzerine olanlar arasından seçim yapılacaktır. Bunun dışında grup olarak bu konuda panel düzenlemek isteyenlerin özetlerini oturum başkanı gönderebilir.

Sinematik Operasyonlar ve Düşünce İlişkisi

 • Montaj-Düşünce
 • Sine-Göz
 • Sine-Yumruk
 • Kamera-Kalem
 • Sinemada Ses ve Düşünce
 • Sinemada Renk ve Düşünce
 • Kamera Hareketlerinin ve Açılarının Ürettiği Düşünce
 • Videofelsefe
 • Dijital Sinema
 • Süpersinema

Sinemaya Felsefi Düzlemden Bakan Düşünürler

(Bela Balazs, Andre Bazin, Siegfried Kracauer, Gilles Deleuze, Alain Badiou, Jacques Ranciere, Paisley Livingston, Thomas Wartenberg, Daniel Frampton…)

Filozof-Yönetmenler

(Sergei Eisenstein, Jean Epstein, Jean Vigo, Alain Resnais, Roberto Rossellini, Robert Bresson, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Yasujirō Ozu, Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Ingmar Bergman, Andrey Tarkovsky, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Richard Linklater, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Christopher Nolan, David Lynch, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Aki Kaurismaki, Bela Tarr…)

Minör Sinema

 • Minörlüğü Sinema Özelinde Düşünmek
 • Dünya Sineması
 • Politik Sinema ve Sinema Felsefesi
 • Dünya Sinemasında Filozof Yönetmenler
 • Hayvan-oluş, kadın-oluş kavramlarını filmlerle tartışmak

Sinema ve Tarih Felsefesi

 • Sinema Tarihine Tarih Felsefesi Açısından Bakmak: Tarih veya Soykütüğü?
 • Sinema Tarihinde İzleme Deneyimleri: Hayret, Temaşa…
 • Basın Tarihinde Sinemanın Etkilerine Dair Düşünceler
 • Basında İzleyicilerin Sinematik Deneyimleri

Sinema Felsefesini Diğer Disiplinlerle Düşünmek

 • Sinema ve Sosyoloji
 • Sinema ve Antropoloji
 • Sinema ve Hukuk
 • Sinema ve Psikoloji
 • Sinema ve Nörobilim
 • Sinema ve Mimarlık
 • Sinema ve Siyaset Bilimi
 • Sinema ve Güzel Sanatlar
 • Sinema ve Doğa Bilimleri
 • Sinema ve Formel Bilimler
 • Sinema ve Edebiyat
 • Sinema ve Tarih

Film Üretim Süreci ve Düşünce

 • Filmleri Yazılı Felsefede Düşünce Deneyleri Çerçevesinde Üretmek ve İzlemek
 • Auterlüğü Kolektiflik ve Bireysellik Bağlamında Düşünmek
 • Film Üretim Sürecini Kısıtlayan Unsurlar ve Düşünce İlişkisi
 • Kültür Endüstrisi
 • Sinemanın Ekonomi Politiği: Yapı, Fail, Praksis, Kullanım ve Değişim Değeri Üzerinden Sinemayı Düşünmek

Sinema Eleştirisinde Felsefe

 • Felsefi Sinema Eleştirisini Diğer Sinema Eleştirileriyle Karşılaştırmak
 • Medyada Sinema Eleştirisi
 • Türkiye’de ve Dünyada Sinema Eleştirisi
 • Yeni Medya ve Sinema Eleştirisi
 • Yeni İzleyiciye Doğru: Sinefilozof

Daha Öte Tartışmalar…

 • Sinema ve Televizyon İlişkisine Dair Tartışmalar
 • Sanat ve Endüstrinin Kesişim ve Ayrım Noktasına Dair Tartışmalar
 • Ekoloji ve Sinema Felsefesi
 • Hayvan Hakları ve Sinema

(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ


3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na bildiri gönderim süresi 20 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiştir.

İlginize teşekkür ederiz.

———————————————————————————-

Bildiri Özet Yazım Formatı

Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu:  A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Başlık Metin Boyutu: 13 punto (Büyük Harf, Bold)

Ana Metin Boyutu: 11 punto

Satır Aralığı: Tek (1,5)

Paragraf Başı: 1 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 • Özetler, en az 150 en fazla 350 kelime olmalıdır. İsim belirtilmemelidir.
 • Özet gönderimine ek olarak özgeçmiş, unvan, kurum, iletişim bilgileri yazacak şekilde ilave bir Word dosyası gönderilmelidir.(Bildiri özeti ve özgeçmiş iki ayrı dosya olarak, Word formatında [email protected] adresine mail atılmalıdır.Bildiri özetlerine kör okuma nedeniyle kesinlikle isim iletişim vs bilgileri yazılmamalıdır.)

KURULLAR


II. ULUSAL SİNEMA VE FELSEFE SEMPOZYUMU


DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kurtuluş Özgen – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Sarper Bütev – Kastamonu Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Eda Arısoy -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğr. Gör. İren Dicle Aytaç – Kocaeli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Aslı Şahinkaya- Başkent Üniversitesi
 • Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç –Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Aysu Uğur – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Fırat Osmanoğulları -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Serdar Öztürk (Etkinlik Yürütücüsü) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Prof. Dr. Zakir Avşar- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç – Çukurova Üniversitesi
  • Prof. Dr. H. Hale Künüçen – Başkent Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nigar Pösteki – Kocaeli Üniversitesi
  • Prof. Dr. Aytekin Can – Selçuk Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mehmet Yılmaz – Ordu Üniversitesi
  • Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi
  • Prof. Dr. Meral Serarslan – Selçuk Üniversitesi
  • Prof. Dr. Asu Beşgen – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kurtuluş Özgen – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte – Hacettepe Üniversitesi
  • Doç. Dr. Birgül Koçak Oksev – Bartın Üniversitesi
  • Doç. Dr. Dilek Tunalı – Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Doç. Dr. Gökhan Uğur – Beykent Üniversitesi
  • Doç. Dr. Seda Arıkan – Fırat Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan- Başkent Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Engin Ümer – Ordu Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin – T.C. Maltepe Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oktan – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Tülay Çelik – Sakarya Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Özge Nilay Erbalaban Gürbüz – Çukurova Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Ulutaş – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Aydın Çam – Çukurova Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Saim Can Beritan – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kıvanç Türkgeldi – Çukurova Üniversitesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Ece Vitrinel – Galatasaray Üniversitesi

TEKNİK EKİP

 • Öğr. Gör. Berna Akçağ (Görsel konsept ve Grafik tasarım )
 • Öğr. Gör. Aykut Aygün (görsel işitsel belgeleme )
 • Arş. Gör. Berkay Göçer (görsel işitsel belgeleme )
 • Serpil Peksağlamlısoy (görsel işitsel belgeleme )
 • Miratcan Gence (görsel işitsel belgeleme )
 • Mert Can Arık (ekip koordinasyon)
 • Ferza Demirkan (sunum)
 • Yağmur Öztürk (sosyal medya )
 • Aslıhan Mercan (kayıt ve karşılama)
 • Ecem Canikli (kayıt ve karşılama)
 • Aysun Badak (salon sorumlusu)
 • Cantürk Aslan (salon sorumlusu)
 • Pınar Sarıkan (kayıt karşılama)
 • Öğr. Gör. Semra Keleş (sosyal medya içerik metinleri)
 • Arş. Gör. Muhammed Safa Karataş (salon sorumlusu)
 • Elif Ergin (Akbank Sanat )
 • Faik Aşkın (Akbank Sanat )
 • Murat Akol (Akbank Sanat )
 • Şenol Turunç (Akbank Sanat)
 • Ülkem Egemen (Akbank Sanat )
 • Erdi Bayraktar  (Akbank Sanat )