Bildiri Özet Formu

Bildiri Özet Formu

    * En az 150 en fazla 350 kelime olmalıdır.
    **En fazla 350 kelime olmalıdır.