SineFilozofi Sempozyum Hakkımızda Program ve Önemli Tarihler

Program ve Önemli Tarihler

SEMPOZYUM PROGRAMI


Sempozyum programına ulaşmak için: sempozyum-program-tr-1

 


 


Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

Gönderilen bildiriler, bilim kurulunda yer alan  en az iki hakem tarafından kör hakem sistemi ile değerlendirilecektir. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiler, yine hakemlik sürecinin ardından elektronik ortamda yayımlanacak olan  “Tam Metinler Kitabında” yayınlanacaktır.

Bu yıl itibariyle bildiri özetlerinin, web sitemiz üzerinden (https://www.sinefilozofi.com/bildiri-ozet-formu/)  belirlenen tarihler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bildiri özet metinlerinin en az 150 en fazla 350 kelime, bildiri tam metinlerinin ise en az 3000 en fazla 7000 kelime olması ve Extended Abstract (600-800 kelime) içermesi gerekmektedir. Metinlerin hazırlanmasında ise SineFilozofi Dergisi’nin yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir. (https://www.sinefilozofi.com/sinefilozofi-sempozyum/hakkimizda/sempozyum-bildiri-ozeti-ve-katilim-kosullari/).

 

Sempozyuma Tam Metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinlerinin yayınlanmasını arzu eden katılımcıların, tam metinlerini belirlenen tarihler içerisinde sinefilozofitammetin@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Sempozyumumuz, yurtdışından katılan katılımcılar için hibrit formda düzenlenecek olup, Yurt içinden dahil olacak katılımcıların yüz yüze katılımları beklenmektedir.

Sempozyumda Türkçe-İngilizce simultane çeviri olanağından da yararlanılacaktır. 


 

Önemli Tarihler


 

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi: 05 Ağustos 2022

Sempozyum Tarihi: 9-11 Aralık 2022

Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih (Türkçe): 15 Şubat 2023

Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih (İngilizce): 15 Mart 2023

Kabul Edilen Tam Metinlerin Online Sempozyum Bildirileri Kitabında Yayınlanma Tarihi:  Eylül 2023