2023 – Sinefilozofi Sempozyumu (Arşiv)

2023 – Sinefilozofi Sempozyumu (Arşiv)

SEMPOZYUM HAKKINDA

 Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür?  Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?

Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan SineFilozofi Dergisi ile 2016 yılından başlayarak bu soruların peşinde SineFilozofik bir yolculuk başlattık. 2018’de başlattığımız sinema ve felsefe sempozyumları serisiyle devam eden yolculuğumuz 2022 yılında Sinema ve Felsefe Derneği ile bir başka safhaya ulaştı.

Sinema ve Felsefe Sempozyumuna, 6. Yılımızda, sinema ve felsefe alanında öne çıkan Davetli Konuşmacılarımızı sizlere bildirmekten onur duyarız.

6. Sinema ve Felsefe sempozyumumuzda kültürel çalışmalar ve eleştirel teori alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Ian Buchanan, felsefe ve film, bilişsel bilimler ve etik alanında çalışmalar yapan Filmle Düşünmek kitabının yazarı Assoc. Prof. Dr. Damian Cox Keynote Speaker olarak yer almıştır.

Sinema araştırmacısı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sengün Meltem Acar Keskin yurtiçi davetli konuşmacılarımız olarak sempozyumumuzda yer almıştır.

Davetli konuşmacılarımız yanında, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, sinema ve felsefe ilişkisi üzerine derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacıyla Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmiştir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren yönetmenlerimizin, sanatçılarımızın söyleşileri yer almıştır.

Üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaştığımız, Sinema ve Felsefe Derneği iş birliğinde düzenlenen SineFilozofi Dergisi 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılımlarınız için teşekkür ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

8-10 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da SineFilozofi Dergisi 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Cer Modern Sanatlar Merkezi işbirliği ile CerModern Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Adres: Altınsoy Cad. No:3 Sıhhıye, Ankara

 


Sempozyum Kurullar

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Serdar Öztürk – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye- Sempozyum Yürütücüsü ve Başkanı

Doç. Dr. Kurtuluş Özgen- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Esra İlkay İşler- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Selçuk Ulutaş- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Dilar Diken Yücel- İnönü Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Işkın Özbulduk Kılıç- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Türkgeldi – Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sarper Bütev– Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Eda Arısoy-Akademisyen, Fotoğrafçı, Türkiye

Öğr. Gör. Dr. Erdinç Yılmaz- Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Dr. M. Özer Özkantar- Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Dr. Fırat Osmanoğulları- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Berkay Göçer- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Berna Akçağ- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. İren Dicle Aytaç- Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Muhammed Safa Karataş- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Aysu Uğur Balcı- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Ece Yirmibeş- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Alper Evren Şahin- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Korcan Duzcu- Ankara, Türkiye

Sinema ve Felsefe Derneği ve SineFilozofi Dergisi Kurulu

 

Sempozyum Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Serdar Öztürk- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Patricia Pisters- University of Amsterdam, Amsterdam, Holland

Prof. David Martin Jones- University of Glasgow, İskoçya

Prof. Richard Rushton- Lancaster University, İngiltere

Prof. David N. Rodowick- University of Chicago (Amerika Birleşik Devletleri)

Assoc. Prof. Robert Sinnerbrink- Macquarie University, Avustralya

Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç – Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nezih Erdoğan – İstinye Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nigar Pösteki – Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Dr. Damian Cox – Bond University, Avustralya

Dr. Niall Kennedy -Trinity College Dublin, The University of Dublin,  Ireland6. SineFilozofi Dergisi Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı Yayınlanmıştır. İndirmek için tıklayınız:

6-uluslararasi-si̇nema-ve-felsefe-sempozyumu-ozet-bi̇ldi̇ri̇-ki̇tapcigi


Program ve Önemli Tarihler


6. SineFilozofi Dergisi Sinema ve Felsefe Sempozyumu programına ulaşmak için tıklayınız:

6-sinefilozofi-dergisi-sinema-ve-felfese-sempozyumu-program2023


Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen bildiriler, bilim kurulunda yer alan  en az iki hakem tarafından kör hakem sistemi ile değerlendirilecektir. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiler, yine hakemlik sürecinin ardından elektronik ortamda yayımlanacak olan “Tam Metinler Kitabında” yayınlanacaktır.

Bildiri özet metinlerinin en az 150 en fazla 350 kelime, bildiri tam metinlerinin ise en az 3000 en fazla 7000 kelime olması gerekmektedir. Metinlerin hazırlanmasında ise SineFilozofi Dergisi’nin yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir. (https://www.sinefilozofi.com/dergi-hakkinda/yazim-kurallari/).

Bu yıl itibariyle bildiri özetlerinin, web sitemiz üzerinden (https://www.sinefilozofi.com/bildiri-ozet-formu/)  belirlenen tarihler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma Tam Metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinlerinin yayınlanmasını arzu eden katılımcıların, tam metinlerini belirlenen tarihler içerisinde [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumumuz, yurtdışından katılan katılımcılar için hibrit formda düzenlenecek olup, Yurt içinden dahil olacak katılımcıların yüz yüze katılımları beklenmektedir. 


Önemli Tarihler


 

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi: 15 Ağustos 2023

Sempozyum Tarihi: 8-10 Aralık 2023

Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih (Türkçe): 15 Şubat 2024

Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih (İngilizce): 15 Mart 2024

Kabul Edilen Tam Metinlerin Online Sempozyum Bildirileri Kitabında Yayınlanma Tarihi:  Eylül 2024


Sempozyum Bildiri Özeti ve Katılım Koşulları


6. SineFilozofi Dergisi Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı Yayınlanmıştır. İndirmek için tıklayınız: 6-uluslararasi-si̇nema-ve-felsefe-sempozyumu-ozet-bi̇ldi̇ri̇-ki̇tapcigi


Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen bildiriler, bilim kurulunda yer alan  en az iki hakem tarafından kör hakem sistemi ile değerlendirilecektir. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiler, yine hakemlik sürecinin ardından elektronik ortamda yayımlanacak olan “Tam Metinler Kitabında” yayınlanacaktır.


Bildiri Özeti Yazım ve Gönderim Koşulları

Bildiri özet metinlerinin en az 150 en fazla 350 kelime, bildiri tam metinlerinin ise en az 3000 en fazla 7000 kelime olması gerekmektedir. Metinlerin hazırlanmasında ise SineFilozofi Dergisi’nin yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir. (https://www.sinefilozofi.com/dergi-hakkinda/yazim-kurallari/).

Bu yıl itibariyle bildiri özetlerinin, web sitemiz üzerinden (https://www.sinefilozofi.com/bildiri-ozet-formu/)  belirlenen tarihler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma Tam Metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinlerinin yayınlanmasını arzu eden katılımcıların, tam metinlerini belirlenen tarihler içerisinde [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumumuz, yurtdışından katılan katılımcılar için hibrit formda düzenlenecek olup, Yurt içinden dahil olacak katılımcıların yüz yüze katılımları beklenmektedir. Katılım Koşulları

Önemli Bilgiler:

Bildirileri, hakemlik sürecinden geçerek kabul olan katılımcılara, ödeme ve hesap bilgilerini içeren bir kabul mektubu e-posta olarak gönderilecektir. Bu mektup aynı zamanda bağlı bulunulan kurumdan alınması gereken izinler için de kullanılabilecektir.
Birden çok kişili sunumlarda öğrenci ücreti uygulanamayacaktır (sunum yapan katılımcıların öğrenci olması hali dâhil olmak üzere).

Ücretlendirmede öğrenci olma koşulu, bir kuruma bağlı çalışılıyor olması halinde geçerli olamayacaktır.İletişim Bilgileri

Dergi E-posta: [email protected]
Sempozyum E-posta: [email protected]

Sempozyum ve Dergi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için ekibimizle iletişime geçiniz.

SineFilozofi Dergisi için ayrıca bakınız:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi

SineFilozofi Sosyal Medya Hesapları:

youtube.com/c/SineFilozofi

facebook.com/SineFilozofi.Editorial

instagram.com/sinefilozofi

twitter.com/sinefilozofi_