SineFilozofi Sempozyum Hakkımızda Sempozyum Bildiri Özeti ve Katılım Koşulları

Sempozyum Bildiri Özeti ve Katılım Koşulları


Sempozyum Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiri Özet Yazım Formatı

 

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen bildiriler, bilim kurulunda yer alan  en az iki hakem tarafından kör hakem sistemi ile değerlendirilecektir. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiler, yine hakemlik sürecinin ardından elektronik ortamda yayımlanacak olan  “Tam Metinler Kitabında” yayınlanacaktır.

Bildiri özet metinlerinin en az 150 en fazla 350 kelime, bildiri tam metinlerinin ise en az 3000 en fazla 7000 kelime olması ve Extended Abstract (600-800 kelime) içermesi gerekmektedir. Metinlerin hazırlanmasında ise SineFilozofi Dergisi’nin yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir. (https://www.sinefilozofi.com/dergi-hakkinda/yazim-kurallari/).

Bu yıl itibariyle bildiri özetlerinin, web sitemiz üzerinden (https://www.sinefilozofi.com/bildiri-ozet-formu/)  belirlenen tarihler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi: 05 Ağustos 2022

Sempozyum Tarihi: 9-11 Aralık 2022

Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih (Türkçe): 15 Şubat 2023

Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih (İngilizce): 15 Mart 2023

Kabul Edilen Tam Metinlerin Online Sempozyum Bildirileri Kitabında Yayınlanma Tarihi:  Eylül 2023

 

Sempozyuma Tam Metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinlerinin yayınlanmasını arzu eden katılımcıların, tam metinlerini belirlenen tarihler içerisinde sinefilozofitammetin@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.


Katılım Koşulları

Önemli Bilgiler:

Bildirileri, hakemlik sürecinden geçerek kabul olan katılımcılara, ödeme ve hesap bilgilerini içeren bir kabul mektubu e-posta olarak gönderilecektir. Bu mektup aynı zamanda bağlı bulunulan kurumdan alınması gereken izinler için de kullanılabilecektir.
Birden çok kişili sunumlarda öğrenci ücreti uygulanamayacaktır (sunum yapan katılımcıların öğrenci olması hali dâhil olmak üzere).

Ücretlendirmede öğrenci olma koşulu, bir kuruma bağlı çalışılıyor olması halinde geçerli olamayacaktır.