SineFilozofi Sempozyum Hakkımızda Sempozyum Bildiri Özeti ve Katılım Koşulları

Sempozyum Bildiri Özeti ve Katılım Koşulları

 

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen bildiriler, bilim kurulunda yer alan  en az iki hakem tarafından kör hakem sistemi ile değerlendirilecektir. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiler, yine hakemlik sürecinin ardından elektronik ortamda yayımlanacak olan “Tam Metinler Kitabında” yayınlanacaktır.


Bildiri Özeti Yazım ve Gönderim Koşulları

Bildiri özet metinlerinin en az 150 en fazla 350 kelime, bildiri tam metinlerinin ise en az 3000 en fazla 7000 kelime olması gerekmektedir. Metinlerin hazırlanmasında ise SineFilozofi Dergisi’nin yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir. (https://www.sinefilozofi.com/dergi-hakkinda/yazim-kurallari/).

Bu yıl itibariyle bildiri özetlerinin, web sitemiz üzerinden (https://www.sinefilozofi.com/bildiri-ozet-formu/)  belirlenen tarihler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma Tam Metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinlerinin yayınlanmasını arzu eden katılımcıların, tam metinlerini belirlenen tarihler içerisinde [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumumuz, yurtdışından katılan katılımcılar için hibrit formda düzenlenecek olup, Yurt içinden dahil olacak katılımcıların yüz yüze katılımları beklenmektedir. Katılım Koşulları

Önemli Bilgiler:

Bildirileri, hakemlik sürecinden geçerek kabul olan katılımcılara, ödeme ve hesap bilgilerini içeren bir kabul mektubu e-posta olarak gönderilecektir. Bu mektup aynı zamanda bağlı bulunulan kurumdan alınması gereken izinler için de kullanılabilecektir.

Ücretler:

Tek Bildiri Ücreti

Bir kurumda çalışan araştırmacılar için: 750 TL

Öğrenci: 500 TL

Sinema ve Felsefe Derneği Üyesi: 500 TL

İki Yazarlı Bildiri: 1000 TL