Anasayfa

Anasayfa

SON SAYILAR

DERGİ SON SAYISI

Cilt: 8 Sayı: 15

Cilt: 8 Sayı: 15, 27.06.2023 YIL: 2023 Editör ve Yayıncıdan Editoryal 1. Editörden Işkın ÖZBULDUK KILIÇ  Sayfa : 1-1 PDF Değini Diğer 1. The Image in Thought D. N. RODOWİCK  Sayfa : 1-13 PDF Araştırma Makalesi Araştırma Makalesi 1. Dönüştürücü, Eleştirel ve Politik Bir Sinemanın İmkânı: Guy Ernest Debord Sineması Hale SATICI  Sayfa : 14-30 PDF Araştırma Makalesi 2. Kaptan Fantastik...

DUYURULAR

E-ISSN: 2547-9458
Yayın Periyodu: Yılda İki Sayı
Baş Editör:  Prof. Dr. Serdar Öztürk

SineFilozofi dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, hakemli (çift taraflı kör hakemlik), yaygın, süreli bir elektronik dergidir. Sinema ve felsefe alanları arasında disiplinlerarası bir yapıya sahip olan dergi, alanında uluslararası akademik tartışmalara zemin sağlamayı amaçlamaktadır. SineFilozofi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir, kâr amacı taşımamaktadır ve dergi içeriğine erişim ücretsizdir. Dergi makale işlem ücreti veya başvuru ücreti almamaktadır. SineFilozofi gönüllülük esasına dayalı olarak işlemektedir. Dergi içeriğinde yayınlanan makaleler, kitap ve film incelemeleri ile söyleşi/röportaj/mülakatlar için telif ücreti ödenmemektedir. Dergi içeriğinin orijinalliğini korumak adına, dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

SineFilozofi’de yer alan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.