Dergi Hakkında Politikalar

Politikalar

Yayın Politikası

SineFilozofi “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” standartları ile birlikte “COPE” ile belirlenmiş standartlar temelinde etik sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmekte; editör, yazar ve hakemlerin de dergilere gönderilen bilimsel yazılarda bu sorumlulukların bilincinde olmasına özen göstermektedir.

SineFilozofi dergisi, olası bir kötüye kullanım ya da yayın etiği ihlali ile karşılaşılması durumunda da, yine COPE tarafından belirlenen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) dikkate almaktadır.

SineFilozofi dergisi, makalelerin yayın haklarını saklı tutmamaktadır. Tüm yayın hakları yazarlara aittir. Bununla birlikte, dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergiye gönderilecek bilimsel yazıların daha önce yayımlanmamış, bir programa dâhil edilmemiş veya başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz.

Makale değerlendirme süreçlerinde çift-kör hakemlik (double-blind peer review) sistemi benimsenmektedir. Böylece yazar ve hakemlerin anonim oluşları güvence altına alınmaktadır. Yazılar, baş editör tarafından çift taraflı kör hakemlik politikası ile uyumlu olarak en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir.
Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerden, her iki hakem raporunun olumlu olması durumunda çalışma yayımlanabilir, olumsuz olması durumunda ise çalışma reddedilir. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi durumunda ise üçüncü bir hakeme başvurulur. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışma kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaya ilişkin yazar(lar)dan değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar, intihal içermemeli Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun %20 ve altında olması gerekmektedir.

Açık Erişim İlkesi

SineFilozofi dergisi, açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir, kar amacı taşımamaktadır ve dergi içeriğine erişim ücretsizdir. Okur ya da okurun dâhil olduğu kurum/ kuruluşlar derginin tüm içeriğine ücretsiz olarak erişir.

Dergi, makale işlem ücreti veya başvuru ücreti almamaktadır.

SineFilozofi dergisi, makalelerin yayın haklarını saklı tutmamaktadır. Tüm yayın hakları yazarlara aittir. Bununla birlikte, dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yayıncı ya da yazar/yazarlardan izin alınmasını gerektiren ticari amaç haricinde, okur, dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve link erişimi gerçekleştirebilir.
Bu, BOAI açık erişim ilkesi anlayışına uygunluk taşımaktadır.

SineFilozofi’de yer alan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Telif Hakkında

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf- 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Bu doğrultuda, yazar/yazarlardan yayın öncesi SineFilozofi Dergisi Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi formunu ıslak imzalı olarak göndermeleri istenmektedir. (Dergi Formları sekmesinden erişilebilir.)