Dergi Hakkında Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Yayın Dili

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Makalenin Gönderimi

Makale gönderimi, https://dergipark.org.tr/tr/journal/1707/submission/step/manuscript/new adresinden online olarak gerçekleştirilmelidir.
Ayrıca, makaleler ile ilgili tüm süreçler ve yazışmalar DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Makaleler ile birlikte, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili bilgileri içeren SineFilozofi Dergisi Makale Bilgi Formu*, ıslak imzalı SineFilozofi Dergisi Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi* formu ve Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu yüklenmelidir.
(*Dergi Formları sekmesinden erişilebilir.)

Makalenin Yazım Kuralları

*SineFilozofi dergisi APA (6.0) referans düzenini benimsemiştir. Gönderilen çalışmaların kaynak gösterim biçimi APA (6.0) stiline uygun olmalıdır. APA kuralları hakkında bilgi için: http://www.apastyle.org/

Genel Kuralar

 • SineFilozofi dergisi sistemine yüklenen Word formatındaki makalelerin tam metinlerinde yazar ismi olmamalıdır. Kullanıcılar makale göndermek üzere açtıkları üye hesaplarında kendi isimlerini kullanmalıdır.
 • Gönderilen makalelerde, makalenin Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. İngilizce özetten önce makalenin İngilizce başlığı yer almalıdır. Özetler 150-250 kelime aralığında olmalıdır.
 • Dergimize göndereceğiniz Türkçe dilinde yazılmış çalışmalarınızda çalışmayı kısaca özetleyen 600-800 kelimelik İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet yalnızca Türkçe makalelerde zorunludur.
 • Çalışmalarınızda şu sıralamayı takip etmeniz önerilmektedir: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Extended Abstract (Çalışma Türkçe ise), Giriş, Ana Metin, (Yöntem, Bulgular, Tartışma- İsteğe bağlıdır), Sonuç ve Kaynakça.
 • Makalelerin toplam kelime sayısı 6000-8000 kelime aralığında olması tavsiye edilir.
 • Makalelerde kullanılan fotoğraf, çizim, resim vb. içerik ‘Görsel 1: görselin adı veya açıklaması” düzeninde adlandırılmalıdır.
 • Makalelerde bahsi geçen filmlerin isimleri, metin içerisinde ilk kez kullanıldığında özgün hallerinde ve parantez içerisinde Türkçesi ile birlikte verilmelidir. Ayrıca filmin yönetmeni ve gösterim yılı belirtilmelidir. Örn: Das Cabinet Des Dr. Caligari (Dr. Caligari’nin Muayenehanesi, Robert Wiene, 1920).
  İlk kullanımın ardından yapılan referanslarda metin içerisinde tutarlı olmak şartıyla filmin Türkçe veya orijinal ismi tercih edilebilir. Ayrıca ilk kullanımın ardından filme yapılan referanslarda yönetmen ismi ve yapım yılı olması zorunlu değildir.
  Metin içerisinde referans verilen tüm film, kitap, dergi, gazete, TV programları kaynakçada da APA stiline uygun biçimde yer almalıdır.
 • Metin içerisinde referans verilen filmler kaynakçada aşağıdaki formatta yer almalıdır:
  Producer, A. (Producer), & Director, A. (Director). (Release Year). Title of motion picture [Motion Picture]. Country of Origin: Studio.
  Örnek: Bender, L. (Yapımcı), & Tarantino, Q. (Yönetmen). (1994). Pulp fiction [Sinema Filmi]. ABD: Miramax.
 • Metin içinde geçen tüm film, kitap, gazete, dergi, TV programı adları italik yazılmalıdır.

Makalenin Biçimsel Düzenleme Kuralları

Başlıkların düzenlenmesi:
Ana başlık ilk harfleri büyük, 13 punto ve bold,
Giriş, Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold,
Başlıklar baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold,
Alt başlıklar, baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Paragraf Başı: 1 cm
Blok Alıntı: Sol 1 cm
Yazı Tipi: Book Antiqua
Yazı Tipi Stili: Normal
Ana Metin Boyutu: 11 punto
Blok Alıntı:10 punto
Sonnot Metin Boyutu: 9 punto
Tablo İçi Bilgiler: 10 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1,25)

Kaynak Gösterimi

SineFilozofi dergisi APA (6.0) referans düzenini benimsemiştir. Gönderilen çalışmaların kaynak gösterim biçimi APA (6.0) stiline uygun olmalıdır. APA kuralları hakkında bilgi için: http://www.apastyle.org/

-Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Örnekler:

Tek yazarlı kaynak; (Makal, 2014, pp. 201-202)
İki yazarlı kaynak; (Neyzi & Demirci, 2011, p. 72)
Üç, dört ve beş yazarlı kaynak; (Connerton, Wayne & West, 2010, pp. 12–13) Metin içinde tekrarlayan kullanımlarda; (Connerton et al., 2010)
Altı ve daha çok yazarlı kaynak; (Mutlu et al., 2013)

Kaynakça Bölümünde Kaynakların Gösterimi

Makale içerisinde kullanılan tüm kaynaklar, metnin sonunda Kaynakça başlığı altında, ayrı bir bölüm olarak yazar soyadlarına göre alfabetik ve asılı olarak belirtilmelidir.

Detaylı bilgi için bakınız: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Makale Son Kontrol Listesi

Aşağıda belirtilen maddelerde bir eksikliğiniz olmadığından emin olunuz:

-Makaleler, https://dergipark.org.tr/tr/journal/1707/submission/step/manuscript/new adresinden yüklenecektir.
– Sisteme yüklenecek makale metni, Word formatında olmalıdır ve makalelerin tam metinlerinde çift taraflı kör hakemlik politikası gereği yazar ismi olmamalıdır.

-Makalelerinizde, APA (6.0) referans sisteminin kullanıldığı, derginin yayın politikaları, manifestosu, amaç ve kapsamı ile uyumlu olduğu, yazım kurallarında belirtilen önerilere uyulduğu ve Makale Ana Metninde Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler bulunduğu, Türkçe çalışmalar için Extended Abstract (İngilizce Genişletilmiş Özet) yer aldığı bilgilerinden emin olunuz.

-Sisteme çalışmanın yer aldığı makale ana metni ile birlikte, SineFilozofi Dergisi Makale Bilgi Formu, SineFilozofi Dergisi Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi, İntihal Raporu ayrı dosyalar olarak yüklenmelidir.