Dergi Hakkında Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

SineFilozofi dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, hakemli (çift taraflı kör hakemlik), yaygın, süreli bir elektronik dergidir. Sinema ve felsefe alanları arasında disiplinlerarası bir yapıya sahip olan dergi, alanında uluslararası akademik tartışmalara zemin sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye yayınlanması için gönderilen akademik içerik için herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır. Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir, kâr amacı taşımamaktadır ve dergi içeriğine erişim ücretsizdir.
Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dergide, başta sinema ve felsefenin kesiştiği alan olmak üzere bu alanla yakın ilişki içerisindeki güzel sanatlar, felsefe, sosyal bilimler gibi dallardan gelen ve yayın politikası ile örtüşen orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu, kitap incelemesi ve söyleşi/röportaj/mülakat yazıları yayınlanmaktadır.

SineFilozofi gönüllülük esasına dayalı olarak işlemektedir. Dergi içeriğinde yayınlanan makaleler, kitap ve film incelemeleri ile söyleşi/röportaj/mülakatlar için telif ücreti ödenmemektedir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Derginin hedef kitlesi, akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, sanatçılar, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere düşünen herkese açıktır. SineFilozofi’nin hedef kitlesi, misyonu ve vizyonu, Hakkında bölümünde yer alan SineFilozofi Manifestosu’nda detaylıca belirtilmektedir.