SineFilozofi Sempozyum İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Dergi E-posta: sinefilozofi@gmail.com
Sempozyum E-posta: sinefilozofisempozyum@gmail.com

Sempozyum ve Dergi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için ekibimizle iletişime geçiniz.

SineFilozofi Dergisi için ayrıca bakınız:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi

SineFilozofi Sosyal Medya Hesapları:

youtube.com/c/SineFilozofi

facebook.com/SineFilozofi.Editorial

instagram.com/sinefilozofi

twitter.com/sinefilozofi_