SineFilozofi Sempozyum Hakkımızda

Hakkımızda

 

SEMPOZYUM HAKKINDA

 Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür?  Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?

Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan SineFilozofi Dergisi ile 2016 yılından başlayarak bu soruların peşinde SineFilozofik bir yolculuk başlattık. 2018’de başlattığımız sinema ve felsefe sempozyumları serisiyle devam eden yolculuğumuz 2022 yılında Sinema ve Felsefe Derneği ile bir başka safhaya ulaştı.

Bugün sizleri Ankara’da 8 -10 Aralık 2023 tarihinde,  SineFilozofi Dergisi ve Sinema ve Felsefe Derneği işbirliğinde düzenlenen, düşünen, üreten ve mevcut dünyaya alan açan herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Sinema ve Felsefe Sempozyumuna, 6. Yılımızda, sinema ve felsefe alanında öne çıkan Davetli Konuşmacılarımızı sizlere bildirmekten onur duyarız.

Bu yıl sempozyumumuzda kültürel çalışmalar ve eleştirel teori alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Ian Buchanan, felsefe ve film, bilişsel bilimler ve etik alanında çalışmalar yapan Filmle Düşünmek kitabının yazarı Assoc. Prof. Dr. Damian Cox Keynote Speaker olarak yer alacaktır.

Sinema araştırmacısı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sengün Meltem Acar Keskin yurtiçi davetli konuşmacılarımız olarak sempozyumumuzda yer alacaktır.

Davetli konuşmacılarımız yanında, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, sinema ve felsefe ilişkisi üzerine derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacıyla Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren yönetmenlerimizin, sanatçılarımızın söyleşileri yer alacaktır.

Üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak Sinema ve Felsefe Derneği iş birliğinde düzenlenen SineFilozofi Dergisi 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na sizleri katılımcı ve dinleyici olarak davet ediyor. Yeniyi arayan ve üreten herkesi bekliyoruz!

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

8-10 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz SineFilozofi Dergisi 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Cer Modern Sanatlar Merkezi işbirliği ile CerModern Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Adres: Altınsoy Cad. No:3 Sıhhıye, Ankara